GENET DEMEKE GUDISO


Impormasyon ng Trabaho
GENET DEMEKE GUDISO
Taon ng Karanasan
Uri ng Pag-aari Staff and employment outside Kuwait
Nasyonalidad Ethiopia
Relihiyon
Trabaho housemaid
buwanang suweldo 120 QAR