ABERU DAGNU KEBEDE


Impormasyon ng Trabaho
ABERU DAGNU KEBEDE
Taon ng Karanasan
Uri ng Pag-aari Staff and employment outside Kuwait
Nasyonalidad Ethiopia
Relihiyon
Trabaho housemaid
buwanang suweldo 120 QAR