ناجي


Impormasyon ng Trabaho
ناجي
Taon ng Karanasan
Uri ng Pag-aari Staff and employment outside Kuwait
Nasyonalidad Morocco
Relihiyon Muslim
Trabaho Cook
buwanang suweldo QAR