saleem ahmad


Impormasyon ng Trabaho
saleem ahmad
Taon ng Karanasan
Uri ng Pag-aari Nursing and doctors
Nasyonalidad India
Relihiyon Muslim
Trabaho Driver
buwanang suweldo 120 QAR